ทำไมต้อง DGA Digital ID ?

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DGA Digital ID) นอกจากจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบต่างๆแล้ว ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า "OpenID" ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินซ้ำ (Single Sign-On) อีกด้วย
vpn_key

ล็อกอินสะดวก

ผู้ใช้งานไม่ต้องจำบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านหลายๆชุด ใช้เพียงแค่ชุดเดียวก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานบริการต่างๆที่ได้รับการพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยี OpenID ได้

access_time

ประหยัดเวลาลงทะเบียน

ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ และไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินซ้ำเพราะระบบใช้เทคโนโลยี Single Sign-On ล็อกอินเพียงครั้งเดียว

fingerprint

รองรับการพิสูจน์ตัวตน

ระบบรองรับการพิสูจน์ตัวตนในรูปแบบดิจิทัลของผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานบริการต่างๆ โดยใช้ระดับความน่าเชื่อถือของอัตลักษณ์ (Identity Assurance Level : IAL) เป็นเกณฑ์

มุมนักพัฒนาระบบ

เรามีตัวอย่าง source code (ภาษา C#) เพื่อพัฒนาระบบของท่านให้สามารถล็อกอินโดยใช้ DGA Digital ID ของเราได้

คำถามที่พบบ่อย

ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DGA Digital ID) สำหรับนิติบุคคลคืออะไร ?
เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นิติบุคคลสามารถเข้าใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของรัฐ โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพียงชุดเดียวล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานได้ (Single Sign-On) โดยผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)
ลงทะเบียนขอใช้บริการอย่างไร ?
  • ในกรณีท่านยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล และประสงค์จะจดทะเบียนนิติบุคคล ท่านสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th
  • หากท่านเป็นนิติบุคคลแล้ว ท่านสามารถนำบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) และระบบบริการภาครัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยบัญชีผู้ใช้งาน (Username) จะเป็นเลขประจำตัวนิติบุคคล 13 หลักของท่าน
บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง ?
บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้แก่ห้างหุ้นส่วน-บริษัทจำกัด โดยผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration : ereg.dbd.go.th) สามารถนำมาใช้ในการเข้าใช้งานระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) และระบบบริการภาครัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที
หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร ?
ท่านสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อให้ระบบออกรหัสผ่านใหม่ส่งไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งต่อนายทะเบียนไว้เดิมได้